Organisaties

Social Dreaming

Wat zegt de taal van dromen over ons?

 

Social Dreaming als nieuwe taal voor verdieping in organisaties

 

Martine Hogerwerf en Jantine Winter

 

Jantine heeft door haar jarenlange ervaring in de zorg op het gebied van zorgmanagement snel door dat er op onderliggende lagen dingen spelen. Doordat Jantine veelal werkt met de methode vanuit het Enneagram en ervaring heeft in zowel grote als kleine zorg instanties bereikt zij snel doelstellingen in gezonde veranderprocessen.

 

Martine heeft jarenlange ervaring als TA-trainer en werkt vanuit Group Relation theorie met groepen.
Daarnaast is zij wiskunde docent op het voortgezet onderwijs en binnen de school waar zij werkt ook expert op het gebied van groepsdynamiek en sociale veiligheid.
Martine geeft deelnemers inzicht in het verband tussen zowel de dynamiek in de groep als persoonlijke thema’s.

Social Dreaming is afkomstig uit de Group Relations theorie en is ontwikkeld door Gordon Lawrence (1982). De Group Relations theorie wordt gebruikt om autoriteit, leiderschap en groeps-, organisatie- en systeemdynamiek te begrijpen. In ons werk combineren wij transactionele analyse (TA) en enneagram daarom veelvuldig met deze theorie.
Zowel TA als de Group Relations theorie vinden hun oorsprong in de psychoanalyse.

Tijdens Social Dreaming sessies is iedereen gelijkwaardig aan elkaar. Door het delen van dromen, associaties en dagdromen ontstaat op een laagdrempelige manier een dialoog waarin deelnemers thema’s die vaak onder de oppervlakte blijven bespreekbaar kunnen maken. Door de creatieve verdieping die Jantine en Martine steeds aan een training geven kan naast woorden geven aan wat er zich in een diepere laag afspeelt ook op een ander niveau contact gemaakt worden waardoor er ervaringsgericht geleerd kan worden, peer learning en coaching plaats kan vinden en ontstaat er een verbeterde relatieopbouw met een groter vermogen tot samenwerking bij de deelnemers.

Tijdens de training zijn er een aantal aandachtsgebieden van belang:

 

– wij kijken naar de wijze waarop het onbewuste het organisatiegedrag beïnvloedt;

– wij accepteren dat onbewuste verschijnselen zich langzaam en indirect laten zien;

– wij werken op relationeel niveau met het onbewuste systeem zoals het zich in het hier en nu voordoet

 

Het onbewuste en onderdrukte deel gaat over het niet weten. Soms komt via freudiaanse versprekingen of dromen iets van het onbewuste in een organisatie naar boven.

 

Training omgaan met verbale agressie

Medewerkers leren in deze training agressief gedrag van klanten herkennen en aanpakken.

Training Omgaan met verbale agressie

  1. In company training
    Doelgroep: medewerkers van één bedrijf
    Periode: 1 dag
    Kosten: Maatwerk

Inhoud van de training

Effectieve agressietraining voor veiligheid en zelfbeheersing

Bent u op zoek naar een professionele partner om uw medewerkers te voorzien van de juiste tools om agressie te herkennen, zelfcontrole te behouden en veilig te werken? Zoek niet verder!

Wij bieden een uitgebreide en effectieve agressietraining die uw medewerkers in staat stelt om agressieve situaties met vertrouwen tegemoet te treden. Onze training is gebaseerd op de Agressiepiramide, een beproefde methode om non-verbale signalen van agressie te herkennen. Hier is een overzicht van wat u kunt verwachten:

1. Agressie herkennen: Onze training begint met het leren herkennen van non-verbale communicatie van een agressieve persoon. We gebruiken de Agressiepiramide als leidraad, waardoor uw medewerkers snel en effectief signalen kunnen identificeren.

2. Zelfcontrole bij agressie: We leren uw medewerkers hoe ze hun primaire reacties kunnen controleren door middel van ademhalingstechnieken, spierontspanning en het sturen van gedachten. Dit helpt om rustig en doelgericht te blijven, zelfs in stressvolle situaties.

3. Agressie reducerend optreden: Onze training omvat verschillende technieken om agressie te verminderen en conflicten op een professionele manier aan te pakken. Uw medewerkers zullen zelfverzekerd kunnen omgaan met verschillende vormen van agressie, zoals frustratieagressie, witteboordenagressie en agressie gericht op de persoon.

4. Veilig werken: We leren uw medewerkers om te gaan met escalerende incidenten aan de hand van ons conflictinterventieplan. Ze leren ook hoe ze overmachtsituaties kunnen herkennen en zichzelf en anderen in veiligheid kunnen brengen.

5. Nazorg en opvang: Na een agressie-incident ontvangen uw medewerkers een checklist waarmee ze elkaar kunnen opvangen. We bespreken het belang van incidentregistratie en leren hoe ze een trauma kunnen herkennen en waar ze hulp kunnen vinden.

6. Evaluatie: Tijdens de evaluatie wordt elke medewerker begeleid in het stellen van een persoonlijk doel. Zowel de groep als de trainer geven waardevolle tips om deze doelen daadwerkelijk in de praktijk te realiseren.

Meetbare resultaten van onze training

Bij Agressietraining.nl staat meetbaar succes centraal, en onze agressietraining levert concreet waardevolle resultaten op. Ontdek wat uw medewerkers kunnen bereiken:

1. Agressieherkenning in een vroeg stadium: Na onze training zijn uw medewerkers in staat om agressief gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen. Ze leren de kunst van observeren en luisteren, wat hen in staat stelt om potentiële agressie bij klanten tijdig te herkennen.

2. Inzicht in reactie op agressie: Onze training biedt inzicht in de manier waarop uw medewerkers reageren op agressie en ander ongewenst gedrag. Ze krijgen zelfbewustzijn en begrip van hun eigen reactiepatronen, wat de basis vormt voor effectievere reacties.

3. Agressiereductie en preventie: We rusten uw medewerkers uit met de vaardigheden om snel en doeltreffend agressie te verminderen, wat de escalatie van agressie zo veel mogelijk voorkomt. Een proactieve benadering om problemen te de-escaleren.

4. Omgaan met escalerende Incidenten: Onze training bereidt uw medewerkers voor op het omgaan met escalerende incidenten. Ze leren niet alleen hoe ze zichzelf moeten beschermen, maar ook hoe ze collega’s kunnen ondersteunen in uitdagende situaties.

5. Kennis van agressieprotocollen: Uw medewerkers zullen vertrouwd raken met het agressieprotocol en weten hoe ze dit moeten toepassen, wat zorgt voor gestructureerde en effectieve reacties op agressieve situaties.

Accreditaties en PE-punten: Onze training is geaccrediteerd voor PE-punten door vooraanstaande instanties, waaronder V&VN, ABC1 (huisartsen), Registerplein (alle doelgroepen), SKJ en ISO NEN 17024 certificaat. Dit betekent dat uw medewerkers niet alleen waardevolle kennis opdoen, maar ook hun professionele ontwikkeling voortzetten.

Bij Agressietraining.nl streven we naar tastbare resultaten en voortdurende groei voor uw team. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe onze training kan bijdragen aan een veiligere en productievere werkomgeving.

Met onze training behalen uw medewerkers meetbare resultaten, wat resulteert in een veiligere en zelfverzekerde werkomgeving