Lerarenteams

TA lokaal, Intervisie lokaal of Groepsdynamiek lokaal

Een paar vaste momenten in een jaar kun je er als school voor kiezen een lokaal te openen waarin geleerd kan worden op een professionele wijze met elkaar. Door casussen in te brengen en deze aan de hand van TA modellen in kaart te brengen en samen te kijken of er iets in beweging kan worden gebracht,  kan veel bereikt worden binnen een school aan professionalisering van de medewerkers. Ook interessant voor een studiedag of tijdens ontwikkeltijd.

 

Straatcultuur training

In deze training nemen we je mee naar de belevingswereld van de straatjongeren. Je ontvangt tips en trucs om meer contact te maken.
In deze training werken we naast een trainer optioneel ook met een acteur.

 

Coachingsmatrix van Kouwenhoven

In deze training oefenen we zelf met de coachingsmatrix van Kouwenhoven. Een mooi instrument om leraren meer het gevoel van autonomie te geven als zij leerlingen coachen in bijvoorbeeld een arrangement.  Door te oefenen met deze matrix leer je tegelijkertijd hoe je de matrix in de praktijk zelf kan gebruiken bij het coachen van leerlingen.

 

Voor lerarenteams: Groepsprocessen

Wil je als team meer inzicht in het groepsproces dan is dit een interessante training. We leggen drie theorieën over groepsvorming naast elkaar. Theorie van Bruce Tuckman, van Eric Berne en van Wilfred Bion. Door met elkaar zelf het groepsproces te ervaren ontstaan er waardevolle inzichten.

Uit ervaring weten wij dat als je het groepsproces gedurende het schooljaar steeds nauw volgt je heel preventief aan het werk bent. Hierdoor signaleer je eerder wat er speelt en kun je op tijd het tij keren. Dit is prettig voor de docenten, de groepen en  kan veel leed bij leerlingen voorkomen.

 

Coachtechnieken voor schoolopleiders en intern begeleiders


In deze serie van vier bijeenkomsten gaan we aan de slag met intern begeleiders, leraren of  school professionals die zich bekommeren om de zorg in een school. Aan de hand van verschillende methodes krijg je handvatten  om collega’s te coachen.
Naast het bespreken van de theorie is intervisie een cruciaal / belangrijk onderdeel van deze interventie.
In de vier bijeenkomsten behandelen we, naast Observeren, contract maken en inzicht over wat coachen nou precies is, vier basisconcepten vanuit de Transactionele Analyse:

OK Corral (ik ben OK jij bent OK)
Matrix van Kouwenhoven
Ego toestanden
Drama driehoek