Individueel

Individuele coaching

Door coaching ontwikkel je je talent als leraar en begeleider van anderen in je organisatie. Coaching geeft tijd om na te denken in een veilige setting, meestal buiten het territorium van je eigen organisatie zodat belangrijke thema’s onderzocht kunnen worden. Vaak denken voelen en handelen mensen vanuit boosheid, verdriet, onmacht of gemis. Wanneer je deze oude gevoelens hebt losgelaten, kan je grote stappen maken in de ontwikkeling van jouw leiderschapsvaardigheden en kunnen er strategische keuzes worden afgewogen vanuit een breed en verdiepend perspectief. Afstand en een kritische houding ten opzichte van collega’s en medewerkers maken dan plaats voor contact en verbinding. Neem contact op voor meer informatie voor een coachingstraject.

NachtKracht

Wil je liever in groepsverband iets bijzonders doen voor jezelf, kom dan eens naar een Nachtkracht, iedere 3e donderdag van de maand.
Een bijeenkomst in een prachtige yurt met vrouwen, waarin we aan de hand van meditatie, Social Dreaming en een vrouwencirkel contact maken met wat er leeft in het vrouwencollectief. Met behulp van onze dromen zijn we in staat na te denken over opkomende patronen en een nieuwe collectieve betekenis. We kunnen meer leren over het weer boven water komen van de ziel, circulariteit en spiritualiteit. Door het delen van dromen, dagdromen en associaties in een Social Dreaming Matrix (een opstelling van kussentjes in ons geval waarop je zit en dromen en associaties deelt zonder oogcontact te maken met de andere deelnemers) kan ons helpen verborgen diepten en paradoxen van de menselijke ervaring te ontsluiten en deze beschikbaar te maken voor reflectie en actie in relatie tot het thema van onze bijeenkomsten.
Het is niet nodig dromen te hebben onthouden om mee te doen, je kunt komen precies zoals het is. We gebruiken dromen van de week voor de bijeenkomst. Als het je lukt is het fijn om je dromen op te schrijven. Van belang is te weten dat de dromen die je meebrengt na het delen niet meer gaan over jou als persoon maar gebruikt worden om zicht te krijgen op wat er leeft in ons collectief. We nodigen deelnemers uit om dromen aan te bieden en deel te nemen aan het proces om op de dromen te reageren met een andere droom of met een associatie. Er is geen interpretatie of discussie, omdat de dromen, en niet de dromens, met elkaar spreken. Bij Social Dreaming concentreren we ons op de dromen en niet op de dromer. Door dromen te delen en onze droombeelden, gevoelens en associaties met elkaar te verweven, zijn we in staat na te denken over opkomende patronen en een nieuwe collectieve betekenis. Social Dreaming overstijgt het individu. In de droomreflectie Dialoog verkennen we wat er in de Social Dreamingsessie is ontstaan. De dromen kunnen nieuwe perspectieven onthullen, collectieve zorgen oproepen, of nieuwe gedachten en betekenissen weerspiegelen met betrekking tot deze maandelijkse bijeenkomsten van NachtKracht. In de vrouwencirkel zijn we gelijkgestemden en hebben de rol om de vrouwencirkel vorm te geven. We geven met elkaar invulling aan dit gedeelte van de avond. Thema’s die uit de Social Dreamsessie naar voren zijn gekomen zullen hierin kracht geven om thema’s die spelen in een groter perspectief te kunnen plaatsen en meer samen te kunnen dragen dan alleen. Jantine en Martine verzorgen de avonden in de rol van gastvrouw. Geen van de deelnemers is een expert, we hebben slechts een rol in het geheel die we invulling geven. We dragen de avond met elkaar. Tevens ook goed om te noemen is dat Social Dreaming geen therapie is. Tegelijkertijd is vaak gebleken dat de inzichten uit de spirituele wereld wel heel helend kunnen werken.