Teambuilding


Om groepsprocessen in kaart te brengen en te begeleiden zijn twee leuke activiteiten ontwikkeld:

Groepsprocessen uitgelicht door TA en Capoeira

Afbeelding met weg, persoon, menigte

Automatisch gegenereerde beschrijving

Werk aan de hand van een creatieve interventie voor de groep door middel van het inzetten van de Braziliaanse Vechtkunst Capoeira. Bij deze training krijgt de mentor de gelegenheid de groep echt even rustig en goed te observeren en in kaart te brengen.

Terwijl een professionele en pedagogisch onderlegde capoeira leraar de workshop geeft, hebben de docenten de tijd om het groepsproces te observeren aan de hand van een werkboek met verschillende methodes.
Na afloop van de capoeira workshop is een klassengesprek over de dynamiek in de groep inbegrepen. Op een luchtige wijze krijgen de leerlingen inzicht in het verschil tussen wat goed is voor de groep en goed is voor henzelf als individu. 
Voor de mentoren is er na afloop de gelegenheid om de dynamiek van de groep verder onder de loep te nemen en een plan te maken hoe verder te gaan met de groep. Waarbij ook de Capoeira leraar zijn observatie kan delen. 

Bamboestieken als groepsactiviteit.

Werk aan de hand van een creatieve interventie voor de groep door middel van het inzetten van Bamboestieken als groepsactiviteit. Een bouwwerk kun je alleen maken met een hele klas. Iedereen helpt elkaar en er ontstaat een optimale kans op zicht te krijgen op de verschillende rollen die in een klas gepakt worden.