Missie en Visie

Missie en Visie

Ik ben Martine Hogerwerf. 
Initiatiefnemer van Als je me zoekt.

In de afgelopen jaren heb ik een breed aanbod ontwikkeld om het welzijn en de communicatie binnen het onderwijs te vergroten. Ik werk vanuit de Transactionele Analyse (TA) en Group Relations theorie. Ik geloof in de eigen verantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen. Dit zijn de pijlers onder het denken en doen vanuit de TA. De Transactionele Analyse biedt een praktische, heldere theorie die voor iedereen te begrijpen is. Een schatkist vol prachtige tools om in te zetten in alle lagen van de school.
Sinds kort ben ik ISO gecertificeerde agressietrainer en bied ik agressie- en straatcultuur trainingen aan.
Mijn specialiteit richt zich op grensoverschrijdend gedrag en contact maken met jongeren.  
De inzichten van de TA zijn waardevol als het gaat om werken met deze kwetsbare groep.

 

In de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan in het onderwijs, heb ik geleerd dat het bij lesgeven gaat over het aangaan van “dat wat er is” om in contact met elkaar te komen. Er is nooit een oplossing voor een probleem. Het is altijd zoeken en uitproberen en juist dat zorgt ervoor dat er beweging komt. En in die beweging zit de kracht om kinderen die opgroeien te helpen dit op een gezonde manier samen met elkaar te doen.

In de mooie interventies en trainingen die ik inmiddels verzameld heb zoek ik steeds de samenwerking op met andere expertises. In de samenwerking maken we dat wat we doen passend.

De meeste interventies en trainingen die ik aanbiedt zijn ontstaan vanuit samenwerking met anderen. Ik vind het zo mooi om de aansluiting te zoeken in de praktijk, door samen te werken kom ik daar dichterbij.

De praktijk is altijd een ontzettende uitdaging. Als je op een school werkt weet je als geen ander dat de leerlingen er niet altijd zitten vanuit eigen intrinsieke motivatie, de kunst is om ze te verleiden mee te doen en ze te raken door ervaringen mee te geven op momenten dat ze toch in beweging zijn gekomen. Niets is zo lastig als op die leeftijd aangaan met elkaar wat je zo spannend vindt.

Ook is het in het onderwijs zo dat er altijd weinig tijd is in de waan van de dag om zaken echt goed te doen. Hoe speel je daarop in en hoe zorg je ervoor dat veranderprocessen goed ingebed worden en kans van slagen hebben?

In de samenwerking met anderen vind ik energie, voel ik dat ik zelf in flow kom en ik wil niets liever dan deze energie delen.

Verder wil ik graag iets doen in de maatschappij om mee te helpen elkaar beter te begrijpen. Met de TA en Group Relations theorie heb ik een schat aan gereedschap verzameld waarmee ik kan werken aan gelijkwaardigheid. Aan: “ik ben ok jij bent ok”. Met straatcultuurtrainingen en agressietrainingen kan ik bijdragen aan het leren om samen te leven met verschillende lagen in de maatschappij. Elkaar beter te begrijpen en te “bridgen” tussen verschillende bubbels. Juist bij de jeugd ligt de kans om verandering in beweging te brengen. Ik zou ook graag iets doen met klimaat of milieu, maar ook dat begint bij menselijkheid en gelijkwaardigheid.

Ik ben begonnen met het schrijven en geven van trainingen vanuit de TA. Op scholen kom ik erachter dat dit niet altijd de taal is die aansluit. Soms is het juist nodig om stevig te begrenzen en daarvoor de juiste woorden te vinden of juist heel praktisch echt te oefenen met een acteur hoe je feedback kunt geven aan elkaar om zo de “depressive stage” (stormingsfase) door te komen.  Want dat is wat we willen met groepen, ze helpen angsten en onderliggende lagen aan te gaan om zo een goede samenwerkende groep te vormen.

Wij bieden verschillende trainingen en interventies aan die je kunt inzetten in allerlei lagen in de school, ook bieden wij trainingen aan voor organisaties buiten het onderwijs en individuele coaching en counseling:

 

Interventies voor klassen:

“TA Capoeira” oriënterende fase (formingsfase)
In samenwerking met Guido Heijmans, Batuque Capoeira.

“Bamboestieken” oriënterende fase (formingsfase)

“Mediators opleiding” voor leerlingen om te zorgen voor een betere sociale veiligheid.
In samenwerking met agressietraining.nl

“Interventie met acteur om te leren feedback te geven op een positieve manier” (stormingsfase)
In samenwerking met agressietraining.nl

“Groepsopstellingen in het VO” zeer geschikt tijdens de stormingsfase om dingen die in de onderlaag spelen zichtbaar te maken. 
In samenwerking met  Groepsopstellingen VO.

 

Lerarenteams:

“TA lokaal” voor intervisie naar eigen handelen voor leraren

“Groepsvormingslokaal” voor coaching van groepen

“Lastige oudergesprekken voeren” al dan niet met een acteur.
In samenwerking met agressietraining.nl

“Hoe ga je om met straatcultuur binnen je school?”
In samenwerking met straatagressie.nl

“Coachingsmatrix van Kouwenhoven”
Tijdens deze training krijg je als leraar inzicht in je eigen handelen. Door samen casussen uit te diepen kan peer learning en coaching ontstaan.

“Groepsprocessen” naast theorie over groepsprocessen een kans om cyclisch met elkaar te kijken wat nodig is om groepsprocessen te monitoren en te ondersteunen binnen de school. 

“Coach technieken voor intern begeleiders en schoolopleiders”
Aan de hand van verschillende methodes krijgen deelnemers handvatten om bijvoorbeeld collega’s te coachen.

In overleg is het mogelijk een training op maat te verzorgen.

 

Organisaties:

“Agressietraining” voor organisaties buiten het onderwijs zijn ook agressietrainingen mogelijk. Altijd met acteur.
In samenwerking met agressietraining.nl

“Social Dreaming” met een training Social Dreaming kun je in je organisatie ook werken aan de dynamiek en toewerken naar verandering.
De taal van dromen is zonder oordeel, gelijkwaardig en verassend.
In samenwerking met Jantine Winters, Komorebi Rituals.

 

Individueel:


Op individueel niveau is coaching/counseling mogelijk.
In samenwerking met verschillende professionals.

Ook kun je als je een vrouw bent aansluiten bij de vrouwencirkel bij Nachtkracht.
Aan de hand van dromen en creatieve interventies werk je aan een beter contact met jezelf, je lichaam en dat wat je energie geeft.