Op school

Martine Hogerwerf

In de afgelopen jaren heb ik een breed aanbod ontwikkeld om het welzijn en de communicatie binnen het onderwijs te vergroten. Ik werk vanuit de Transactionele Analyse (TA) en maak af en toe eens een uitstapje naar systemisch werk of grouprelations. Geloof in de eigen verantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen zijn de pijlers onder het denken en doen vanuit de TA. De Transactionele Analyse biedt een praktische, heldere theorie die voor iedereen te begrijpen is. Een schatkist vol prachtige tools om in te zetten in alle lagen van de school.

Naast individuele coaching heb ik mij vooral gefocust op groepsprocessen.
Ik heb een leerlijn ontwikkeld die een basis biedt om het groepsproces te monitoren en te ondersteunen. Naast meerdere modules die zich opbouwen gedurende een schooljaar heb ik ook een werkboek ontwikkeld voor mentoren en bied ik daarbij een breed aanbod aan van mentorlessen om ook de leerlingen bij hun eigen groepsproces te betrekken.

Wil je als school ook groepsvormende activiteiten doen met de leerlingen dan kan ik ook een combinatie organiseren van bijvoorbeeld Capoeira en het observeren van de klassen. Ik heb een tool ontwikkeld waarmee je als mentor kijkende naar jouw klas die lekker bezig is met een actieve workshop beter inzicht krijgt in wat er in de onderstroom leeft in jouw groep.

Naast de leerlijn groepsprocessen die behoorlijk plug and play is, kun je mij bijvoorbeeld vragen om op studiedagen dieper in te gaan op thema’s die spelen.
Denk aan workshops die gaan over omgaan met grenzen. Omgaan met leerlingen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Coaching technieken. Alle workshops die ik geef zijn maatwerk.
Ik werk graag met het parallelle proces, dat wat er bij de leerlingen gebeurt zie je ook vaak terug in de lerarenteams. Vaak is het dus leuk om wat ik geschreven heb voor de leerlingen ook met het leraren team te doen.