Op school

Martine Hogerwerf

Ik train teams in het beter begrijpen van elkaar om onderlinge relaties te verbeteren.

Door het combineren van mijn ervaringen uit het onderwijs, de kennis die ik heb over groepsvorming, mijn wiskundige, analyische denkvermogen en de rijke schatkist van onder andere de Transactionele Analyse (TA) en grouprelations heb ik ontdekt dat het mogelijk is om diepere processen in teams te ontrafelen en in beweging te brengen om ze te kunnen transformeren naar een nieuwe vorm.

Mijn ervaring is dat er, door samen met de teams te puzzelen met verschillende behoeftes, verlangens en andere gevoelens die onder de oppervlakte leven en deze op tafel te krijgen en aan te gaan met elkaar, ruimte kan ontstaan voor verandering en beweging.

Alles wat ik doe is in overleg en afstemming met de mensen waar ik mee werk.

Naast teamtraining is ook individuele coaching en counseling mogelijk.

Onderwerpen waar ik mee werk zijn bijvoorbeeld:

Hoe kun je een betere afstemming vinden als docententeam over het handhaven van regels.

Hoe kun je de kwaliteit van communiceren tussen docenten onderling en tussen docenten en hun leerlingen verbeteren.

Hoe ga je om met groepjes leerlingen waarmee je het contact verloren bent?

Hoe zorg je er binnen een school voor dat groepsprocessen begeleid en ondersteund worden?


Voor individuele coaching en counseling zijn onderwerpen waar ik mee werk bijvoorbeeld:

Hoe meer grip te krijgen op het staan voor een klas en bijvoorbeeld het vinden van een goede werk, privé balans.