Training aanbod

Op school:

Voor scholen biedt Álsjemezoekt verschillende trainingen aan.

Alles is maatwerk en kan aangepast worden op de specifieke vraag van de school.  in overleg.

Voor lerarenteams:

“Nee!” 
Afbeelding met dessert, schoeisel  Automatisch gegenereerde beschrijving

Een training over grenzen. In deze training  werk ik met het lerarenteam aan het omgaan met grenzen. Wanneer trek je een duidelijke grens? Wanneer laveer je? Hoe blijf je in contact met de leerling.
Bij deze training werk ik met een model vanuit de Transactionele Analyse (TA). Voor kenners met het model van de Egotoestanden.

“Van muur tot deur”

Hoe bereik je leerlingen met labels als ADD of ODD zonder ze te labelen. Hoe kom je in contact met deze leerlingen zodat je met ze kunt samenwerken?
Bij deze training werk ik onder andere met Personality Adaptations. Een prachtige visie met praktische handvatten.

“Coachingsmatrix van Kouwenhoven”

In deze training oefenen we zelf met de coachingsmatrix van Kouwenhoven. Een mooi instrument om leraren meer het gevoel van autonomie te geven.  Door te oefenen met deze matrix leer je tegelijkertijd hoe je de matrix in de praktijk zelf kan gebruiken bij het coachen van leerlingen.

Leerlijn Groepsprocessen voor mentoren.

Hoe begeleid je  een groepsproces planmatig in een schooljaar.

Alsjemezoekt, helpt, adviseert en ondersteunt scholen of docenten om groepsprocessen te volgen en begeleiden door het schooljaar heen.

Mentoren krijgen handvatten in de vorm van een werkboek. Door middel van filmpjes wordt de theorie van de interventies duidelijk uitgelegd..

Rondom iedere vakantie brengt de mentor de situatie van de groep in kaart. Hiervoor gebruiken we verschillende materialen en methodes. De opbrengsten kunnen indien gewenst tussen de mentoren of met mij worden uitgewisseld voor feedback. 

Hiervoor gebruiken we  o.a. het groepsimago van Eric Berne.

Maar ook theorie van Tuckman en Bion.

Uit ervaring weten wij dat als je het groepsproces gedurende het schooljaar steeds nauw volgt je heel preventief aan het werk bent. Hierdoor signaleer je eerder wat er speelt en kun je op tijd het tij keren. Dit is prettig voor de docenten, de groepen en  kan veel leed bij leerlingen voorkomen.

Coachen van collega’s voor o.a. internbegeleiders. 

In deze serie van vier bijeenkomsten ga ik aan de slag met intern begeleiders  leraren of  school professionals die zich bekommeren om de zorg in een school. Aan de hand van verschillende methodes krijg je handvatten  om collega’s te coachen.

In de vier bijeenkomsten behandelen we onder andere vier basisconcepten vanuit de Transactionele Analyse:

Observeren

Wat is coachen

Contract maken

OK Corral (ik ben OK jij bent OK)

Matrix van Kouwenhoven

Ego toestanden

Drama driehoek

Naast het bespreken van de theorie is intervisie een cruciaal / belangrijk onderdeel van deze interventie..