Training aanbod

Alle trainingen zijn maatwerk en kunnen aangepast worden op de specifieke vraag van de school.  in overleg. Neem contact op met Martine@alsjemezoekt.nl als je meer informatie wilt over de trainingen.

Agressie training:
Ben je directeur, docent of ondersteunend medewerker? Zoek je een goed lesprogramma omgaan met agressie van leerlingen en ouders? Hier vind je een brede aanpak voor agressie specifiek gericht op scholen.
In deze training werken we naast een trainer optioneel ook met een acteur.

Straatcultuur training:
In deze training nemen we je mee naar de belevingswereld van de straatjongeren. Je ontvangt tips en trucs om meer contact te maken.
In deze training werken we naast een trainer optioneel ook met een acteur.

Intervisie lokaal:
Wil je in je lerarenteam dat er meer gewerkt wordt vanuit intrinsieke motivatie dan kun je ook kiezen voor het Intervisielokaal.
Dit lokaal kun je bijvoorbeeld maandelijks op een vast moment openen en kunnen leraren op eigen initiatief binnenlopen met hun casus. Aan de hand van de TA modellen kunnen we dan gezamenlijk leren van de theorie en van elkaar.

Voor lerarenteams: “Nee!”
Een training over grenzen. In deze training  werken we met het lerarenteam aan het omgaan met grenzen. Wanneer trek je een duidelijke grens? Wanneer laveer je? Hoe blijf je in contact met de leerling.
Bij deze training werken we met een model vanuit de Transactionele Analyse (TA). Voor kenners met het model van de Egotoestanden.

“Coachingsmatrix van Kouwenhoven”
In deze training oefenen we zelf met de coachingsmatrix van Kouwenhoven. Een mooi instrument om leraren meer het gevoel van autonomie te geven als zij leerlingen coachen in bijvoorbeeld een arrangement.  Door te oefenen met deze matrix leer je tegelijkertijd hoe je de matrix in de praktijk zelf kan gebruiken bij het coachen van leerlingen.

Voor lerarenteams: “Groepsprocessen”
Wil je als team meer inzicht in het groepsproces dan is dit een interessante training. We leggen drie theorieën over groepsvorming naast elkaar. Theorie van Bruce Tuckman, van Eric Berne en van Wilfred Bion. Door met elkaar zelf het groepsproces te ervaren ontstaan er waardevolle inzichten.

Uit ervaring weten wij dat als je het groepsproces gedurende het schooljaar steeds nauw volgt je heel preventief aan het werk bent. Hierdoor signaleer je eerder wat er speelt en kun je op tijd het tij keren. Dit is prettig voor de docenten, de groepen en  kan veel leed bij leerlingen voorkomen.

Coach technieken voor schoolopleiders en intern begeleiders
In deze serie van vier bijeenkomsten gaan we aan de slag met intern begeleiders, leraren of  school professionals die zich bekommeren om de zorg in een school. Aan de hand van verschillende methodes krijg je handvatten  om collega’s te coachen.
Naast het bespreken van de theorie is intervisie een cruciaal / belangrijk onderdeel van deze interventie.
In de vier bijeenkomsten behandelen we, naast Observeren, contract maken en inzicht over wat coachen nou precies is, vier basisconcepten vanuit de Transactionele Analyse:

OK Corral (ik ben OK jij bent OK)
Matrix van Kouwenhoven
Ego toestanden
Drama driehoek